Denetim


Denetimlerden fayda sağlamak...

Herhangi bir yönetim sisteminin, referans standartlara veya dokümanlara uyumunun denetimi, başlı başına bir uzmanlık ve tecrübe konusudur. Denetim sürecinin iyi planlanması ve denetçinin kalitesi, genel olarak denetimin kalitesini belirleyen temel unsurlardır.

Temelde birbirinin aynısı gibi gözükse de, denetim süreçleri ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda titizlikle kurgulanıp sistematik hale getirilmeden istenilen sonuçları üretemez. Bu sebeple denetim süreçleri yönetim sistemlerinin bir parçası olarak ele alınmalı, sistemin bütününe entegre edilmeli ve en etkili sonuçları üretebilmesi için optimize edilmelidir.

Bu nedenle gerek kurum içi amaçlar gerekse belgelendirme amaçlı denetimler, dikkatli bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerdir.

Özellikle belgelendirme amaçlı denetimlerde doğru belgelendirme kuruluşunun seçimi ve sürecin doğru yönetilmesi, kurmuş olduğunuz sistemin uluslararası alanda tanınırlığı ve kurum imajınız açısından büyük önem arz etmektedir.

DENETİM HİZMETLERİMİZ

İç Denetim Hizmetleri

Yönetim sistem standartlarının ortak şartı iç denetimdir.

Etkin bir iç denetim, kuruluşa büyük faydalar sağlamaktadır.

Fakat deneyimler göstermektedir ki, kuruluşların iç denetçi olarak görevlendirdikleri çalışanları genellikle, ana uzmanlık alanları denetim olmayan kişilerdir ve bu kişiler tarafından yapılan denetimler istenilen etkinlik düzeyine ulaşamamaktadır.

Kuruluşunuzun iç denetimleri için Kum'un uzman denetçilerinden faydalanarak, hem denetim sisteminizin ve süreçlerinizin iyileştirilmesini, hem de denetimlerin etkinliğini sağlayabilirsiniz.

Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzun iç denetim süreç ve prosedürleri, aynı zamanda belgelendirme denetçisi de olan profesyonel denetçilerimiz tarafından incelenir ve iyileştirme önerileri raporlanır.

Bu prosedürler kapsamında ve ISO19011 standardı şartları gözetilerek iç denetimleriniz planlanır ve gerçekleştirilir. Sonuçları tarafınıza raporlanır.

Bu hizmet sayesinde yönetim sistemlerinizin etkinlik düzeyini tarafsız ve objektif bir şekilde ölçebilir, iyileştirme çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Tedarikçi Denetimleri

Kuruluşların başarısı, tedarikçileri ile yakından ilgilidir.

Bu nedenle birçok kuruluş tedarikçilerinden belli şartlara uyum sağlanmasını istemektedir. Bu şartlar, ISO9000, OHSAS18000 vb. yönetim sistem standartları olabileceği gibi kuruluş tarafından geliştirilen şartlar da olabilmektedir.

Tedarikçilerin etkin yönetiminin sağlanabilmesi için, tedarikçi denetim sistemlerinin, süreçlerinin ve prosedürlerinin oluşumu, seçim ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, soru listelerinin hazırlanması konularında Kum uzmanlığından faydalanabileceğiniz gibi, tedarikçilerinizin denetimlerinin profesyonel Kum denetçileri tarafından gerçekleştirilmesini de isteyebilirsiniz.

Tedarikçi denetimleri tek seferlik bir faaliyet değil, tam tersine sistematik olarak yürütülmesi gereken, denetimin ötesinde "Tedarikçi seçim ve değerlendirme" sistemi olarak ele alınması gereken bir konudur.

Tedarikçi seçim ve değerlendirme sisteminizin kurulması ve etkin bir şekilde çalışır hale getirilmesi için de Kum'un uzmanlığından faydalanabilirsiniz.

Mevcut Durum Analizleri

Herhangi bir standart veya mevzuata uygunluk düzeyinizi biliyormusunuz?

Genellikle, formal bir yönetim sistemine sahip olan firmalar ilgili diğer standart veya mevzuata uyum çalışmalarını başlatırken, mevcut sistemlerinin aslında bazı şartları halihazırda karşılamakta olduğunu görürler.

Yapmaları gereken; mevcut durumlarının hangi şartları ne düzeyde karşıladığını tespit etmek ve eksiklerini gidermektir.

Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzun mevcut durumu ilgilendiğiniz standart/mevzuat şartları doğrultusunda detaylıca incelenerek eksikleriniz belirlenir ve raporlanır.

Oluşturulan rapor doğrultusunda eksik noktalarınızı tamamlayarak sisteminizi uygun hale getirebilirsiniz.Özellikle entegre yönetim sistemi uygulayan/uygulamak isteyen firmalar için büyük fayda sağlayan bir hizmettir.

Prova Denetimleri

Kuruluşlar yeni bir standarda veya mevzuata uyum için sistem geliştirme çalışmalarını yaparken, bu kapsamda bir çok faaliyet gerçekleştirirler. Fakat bu faaliyetleri eksiksiz ve doğru olarak yaptıklarından emin olamazlar.

İşletme körlüğü olarak tanımlanabilecek bu durum ise özellikle belgelendirme denetimlerinde büyük problemler haline dönüşebilir ve başarısızlığı getirebilir. Bu da çok büyük maddi ve motivasyon kayıpları yaratabilir.

Prova denetimleri, belgelendirme denetimlerinin bire bir simülasyonu şeklinde yürütülür ve bu denetimlere hazırlık düzeyiniz değerlendirilir. Gözden kaçan eksiklikler veya yanlış yorumlanan şartlar varsa bunlar tespit edilir.

Bu tespitler doğrultusunda yapacağınız iyileştirmeler, belgelendirme denetimleri öncesi son dokunuşları yapmanıza olanak sağlar. Bu sayede hem başarı düzeyini arttırma hem de olası denetim stresini yenme imkanına sahip olursunuz.

Belgelendirme Denetimleri

Belgelendirme amaçlı denetimlerde doğru belgelendirme kuruluşunun seçimi ve belgelendirme sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi, kurmuş olduğunuz sistemin uluslararası alanda tanınırlığı ve kurum imajınız açısından çok büyük önem arz etmekte ve deneyim gerektirmektedir.

Ne yazık ki bir çok kuruluş kendi sektörüne, kurumsal yapısına ve marka imajına uygun belgelendirme kuruluşu seçememekte, bu yüzden gerek kurum içi gerekse marka imajı konusunda belgelendirmenin faydalarını yeterince görememektedirler.

Kurumunuzun belgelendirme süreçlerinin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesinde, Kum'un uzun yıllara dayanan belgelendirme deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

egitim-danismanlik
Biliyor muydunuz?

Kum denetim ekibi; IRCA / RAB-QSA onaylı profesyonel uluslararası belgelendirme baş denetçileridir.

Aynı zamanda IRCA / RAB-QSA onaylı baş denetçi eğitimleri için onaylanmış baş eğitmen olup, belgelendirme denetçisi de yetiştirmektedirler.

İhtiyaçlarınız için en doğru adrestesiniz. Tüm sorularınızın yanıtları ve en uygun çözümler bir e-posta uzağınızda !