ISO 37001'in kapsamı

ISO37001 standardının kapsamı konusunda standardın giriş sayfalarına gözatalım.

#1.Kapsam

Bu standart, rüşvetle mücadele yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereklilikleri kapsar ve kullanım için kılavuz bilgiler sağlar.

Sistem tek başına yürütülebileceği gibi, genel yönetim sistemine de dâhil edilebilir.

Hangi rüşvet faaliyetleri standart kapsamındadır?

Bu standart, bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin aşağıdakileri ele alır:

—kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerdeki rüşvet;

—kuruluşun kendisinin yaptığı rüşvet;

—kuruluşun adına veya kendi adına hareket eden kuruluş personeli tarafından yapılan rüşvet;

—kuruluşun adına veya kendi adına hareket eden kuruluşun iş ortakları tarafından yapılan rüşvet;

—kuruluş üzerinden rüşvet;

—kuruluşun adına veya kendi adına hareket eden kuruluş personeli üzerinden yapılan rüşvet;

—kuruluşun adına veya kendi adına hareket eden kuruluşun iş ortakları üzerinden yapılan rüşvet;

—doğrudan ve dolaylı rüşvet (örneğin, bir üçüncü taraf tarafından veya onun yoluyla teklif edilen veya kabul edilen rüşvet).

Rüşvet dışındaki yolsuzluk türleri

Bu standart, sadece rüşvet için geçerlidir. Rüşvetin önlenmesi, tespit edilmesi ve buna karşılık verilmesi ve kendi faaliyetlerine ilişkin gönüllü taahhütler ile rüşvetle mücadele yasalarına uygunluk sağlaması için kuruluşa yardımcı olmak amacıyla tasarlanan bir yönetim sisteminin gerekliliklerini verir ve rehberlik sağlar.Bu standart, doğrudan dolandırıcılık, karteller ve diğer tekelcilik/rekabet suçları, kara para aklama veya yolsuzluk uygulamalarına ait diğer faaliyetleri kapsamaz, ancak bununla birliktekuruluş yönetim sisteminin kapsamını bu tip faaliyetleri kapsayacak şekilde genişletebilir.

Standart hangi kuruluşları kapsar?

Bu standardın gereklilikleri geneldir ve faaliyetin türüne, büyüklüğüne ve yapısına bakmadan kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki tüm kuruluşlar için (veya kuruluşun bölümleri için) uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu gerekliliklerin uygulanma kapsamı Madde 4.1, Madde 4.2 ve Madde 4.5'te belirtilen etmenlere bağlıdır.

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR