ISO37001 Standardının Gelişimi

Standardizasyon ihtiyacı

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında hız kazanan teknolojik gelişmeler, iletişim, ulaşım ve lojistik imkanlarının (ve hızının) artması sonucunu beraberinde getirdi. Artık uluslararası ticaretin ve rekabetin boyutu çok büyüdü. Paralelinde, yolsuzlukların da...

Yolsuzluğun kişilere-şirketlere-devletlere-topluma olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak (en azından kontrol altında tutabilmek) için gerek devletler gerekse çeşitli organizasyonlar, çalışmalarını ve çabalarını sürekli olarak arttırıyorlar.

Devletler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar ve diğer kendi ulusal yasaları yoluyla yolsuzlukla mücadelede gelişme kaydetmiştir.

Ancak, bu sorunun çözümü için hukuk tek başına yeterli değildir. Sac ayağının önemli bir diğer bacağı olan kuruluşların da (kamu-özel-stk) rüşvetle mücadele için katkı sağlama sorumlulukları vardır.

Böylece, kuruluşların da bu çabaların içinde aktif rol alması amacıyla standardizasyon çalışmaları başlamış oldu.

Rüşvetle mücadele konulu ilk standart

İngiltere'de 2010 yılında yürürlüğe giren UK Bribery Act (Birleşik Krallık Rüşvet Yasası) ardından, Kasım 2011'de BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü) tarafından yayınlanan BS 10500:2011-Specification for an anti-bribery management system (ABMS) standardı, ISO37001 standardının öncüsü sayılabilir. BS10500, 2016 yılında ISO37001'in yayınlanması ile yürürlükten kaldırılmıştır.

ISO37001'in yayınlanması

ISO, konuyla ilgili uluslararası standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 2016 yılında BSI'ın sekreterliğinde 309 no'lu Teknik Komite'yi (ISO/TC 309 Governance of organizations) kurdu. ISO 37001'in gelecekteki gelişimi de bu komitenin üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Komitenin çalışmaları sonucunda 15.10.2016 tarihinde "ISO37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use" standardı yayınlandı.

Ülkemizde ISO37001

ISO tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ISO37001:2016 standardı, ülkemizde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından 06.02.2017 tarihinde "Türk Standardı" olarak da kabul edildi ve TS ISO 37001:2017 olarak (İngilizce metin- orjinal ISO37001:2016) yayınlandı.

Ardından, TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Kuruluna bağlı TK16 Mühendislik HizmetleriTeknik Komitesi tarafından tercümesi yapılarak 28.01.2021 tarihinde Türkçe olarak yayınlandı.

Orjinal ISO 37001: 2016 standardını (İngilizce) ISO'nun web sitesinden, TSE tarafından yayınlanan TS ISO 37001: 2017 standardını (Türkçe) TSE web sitesi üzerinden lisanslı olarak satın alabilirsiniz. İki standart arasında hiçbir fark yoktur. TSE tarafından yayınlanan standart, orjinal standardın birebir Türkçe tercümesidir. 

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR