ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin kuruluşlara faydaları nelerdir?

Çevre Yönetimi ve ISO14000 Standartları

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi, beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO-International Organization for Standardization) tarafından yayınlanan ISO 14000 standartlarının genel amacı, sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin önlenmesini desteklemektir.

Çevre yönetimiyle ilgili uluslararası ISO14000 standardları, kuruluşlara, ekonomik ve çevresel hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda yardımcı olmak için, diğer yönetim ihtiyaçlarıyla bütünleştirilebilen etkin bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

ISO14001 ÇYS'nin kuruluşlara faydaları

ISO 14001 standardı referans alınarak kurulmuş bir çevre yönetim sistemi, kuruluşun çevreye, doğaya, insanlara ve en önemlisi kendisine saygısını ifade eder. Bununla birlikte etkin çalıştırılan bir çevre yönetim sistemi kuruluşlara maddi/manevi bir çok faydayı da beraberinde getirir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlara sağlayacağı faydaların bazıları;

*Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

*Çevresel performansın artırılması

*Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması

*Firma itibar ve Pazar payının artırılması

*Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

*Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

*Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

*Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

*İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

*ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR