ISO14001 : 2015 Standardının Maddeleri ve Yapısı

Genel Bilgi

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade sektörel ve toplumsal baskılar ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi, beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde çevre yönetim sistemleri ile ilgili şartları tanımlayan ISO14001 standardı, bu konudaki faaliyetlere kılavuzluk etmektedir.

ISO 14001:2015 Standart Maddeleri

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar ve /veya dokümanlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 Çevre Yönetim Sistemi

5. Liderlik
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 Çevre Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

6. Planlama
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.1.1 Genel
6.1.2 Çevre Boyutları
6.1.3 Uygunluk Yükümlülükleri
6.1.4 Planlama Faaliyeti
6.2 Çevre Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama
6.2.1 Çevre Amaçları
6.2.2 Çevre Amaçlarına Ulaşmak İçin Faaliyetlerin Planlanması

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR