ISO 26000 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Standardı

Günümüzde işletmelerin sadece kâr amacı gütmesi yeterli değildir. Topluma, çevreye ve ekonomiye olan etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktada, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı devreye girer. ISO 26000 standardı, işletmelere sosyal sorumluluklarını nasıl yerine getireceklerine dair rehberlik eden uluslararası bir kılavuzdur. Bu yazıda, ISO 26000 standardının ne olduğunu, önemini ve işletmelere nasıl fayda sağladığını inceleyeceğiz.

ISO 26000 Nedir?

ISO 26000, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiş ve 2010 yılında yayımlanmış bir kılavuzdur. Bu standart, işletmelerin ve diğer organizasyonların sosyal sorumluluklarını anlamalarına ve bu sorumlulukları yerine getirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. ISO 26000, bir yönetim sistemi standardı değildir; yani sertifikalandırılamaz. Bunun yerine, bir rehber olarak işletmelere sosyal sorumluluk uygulamalarını entegre etmede yol gösterir.

iso26000-temel-ilkeler

ISO 26000 Standardının Temel İlkeleri

ISO 26000, sosyal sorumluluğun yedi ana ilkesine dayanır:

 • Hesap Verebilirlik: İşletmeler, eylemlerinin topluma ve çevreye olan etkileri konusunda hesap verebilir olmalıdır.
 • Şeffaflık: İşletmeler, karar alma süreçlerinde ve faaliyetlerinde şeffaf olmalıdır.
 • Etik Davranış: İşletmeler, dürüstlük, adalet ve doğruluk ilkelerine uygun olarak hareket etmelidir.
 • Paydaş Çıkarlarına Saygı: İşletmeler, faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almalıdır.
 • Yasal Kurallara Saygı: İşletmeler, ulusal ve uluslararası yasalara saygı göstermelidir.
 • Uluslararası Davranış Normlarına Saygı: İşletmeler, uluslararası davranış normlarına uymalıdır.
 • İnsan Haklarına Saygı: İşletmeler, evrensel insan haklarına saygı göstermelidir.

iso26000-konular

ISO 26000 Standardının Yedi Temel Konusu

ISO 26000, sosyal sorumluluk kapsamında yedi temel konu belirlemiştir:

 • Kuruluş Yönetimi: Etik yönetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik.
 • İnsan Hakları: İş gücü hakları, toplumsal haklar ve savunmasız grupların hakları.
 • Çalışma Uygulamaları: Adil ücretlendirme, çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliği.
 • Çevre: Çevresel sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve enerji kullanımı.
 • Adil İş Uygulamaları: Rekabet, yolsuzlukla mücadele ve tedarik zinciri yönetimi.
 • Tüketici Konuları: Ürün güvenliği, tüketici hizmetleri ve tüketici bilgileri.
 • Topluluk Katılımı ve Gelişimi: Eğitim, kültür ve ekonomik kalkınma projeleri.

ISO 26000 Standardının Faydaları

ISO 26000 standardını uygulamanın işletmelere birçok faydası vardır:

 • İtibar Yönetimi: Sosyal sorumluluk, işletmelerin itibarını artırır ve tüketici güvenini sağlar.
 • Rekabet Avantajı: Sosyal sorumluluk uygulamaları, işletmelere pazarda rekabet avantajı sağlar.
 • Çalışan Bağlılığı: Etik ve adil uygulamalar, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırır.
 • Risk Yönetimi: Sosyal sorumluluk, işletmelerin yasal ve finansal risklerini azaltır.
 • Sürdürülebilirlik: Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir.

ISO 26000 standardı, işletmelere sosyal sorumluluklarını nasıl yerine getirecekleri konusunda kapsamlı bir rehber sunar. İşletmeler, bu standardı benimseyerek topluma, çevreye ve ekonomiye olumlu katkılarda bulunabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilirler. Kurumsal sosyal sorumluluk, sadece etik bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş dünyasında başarıya giden yolda stratejik bir avantajdır.

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR