ISO45001 : 2018 standardının yapısı ve maddeleri

Genel Bilgi

İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzun yıllar sektöre hizmet eden OHSAS18001 standardı, yerini ISO45001 standardına bırakıyor. Mart 2018'de ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlanan ISO45001:2018 standardı  sektördeki yerini aldı.  

ISO45001:2018 Standart Maddeleri

1. Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 İSG Yönetim Sistemi

5. Liderlik ve işçi Katılımı
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 İSG Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.4 Çalışanların Katılımı ve Danışımı

6. Planlama
6.1.1 Genel
6.1.2 Risk ve Fırsatlara Ait Tehlikelerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.3 Yasal Gereklilikler ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
6.1.4 Planlanan aksiyonlar
6.2.1 İSG Hedefleri
6.2.2 İSG Hedeflerine Ulaşmak İçin Planlama

7. Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

8. Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikelerin giderilmesi ve İSG risklerinin azaltılması
8.1.3 Değişim Yönetimi
8.1.4 Tedarik
8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

9. Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

10. İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR