ISO 26000 Standardının Temel İlkeleri

ISO 26000 standardı, sosyal sorumluluk alanında işletmelere rehberlik eden yedi temel prensibe dayanır. Bu prensipler, işletmelerin sosyal sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için önemli bir çerçeve sağlar. İşte ISO 26000'in yedi temel prensibi:

1. Hesap Verebilirlik

İşletmeler, eylemlerinin ve kararlarının topluma, çevreye ve paydaşlarına olan etkileri konusunda hesap verebilir olmalıdır. Hesap verebilirlik, işletmelerin sorumluluklarını kabul etmelerini ve bu sorumlulukları yerine getirmek için gerekli adımları atmaları anlamına gelir. Bu prensip, şeffaflığı ve güvenilirliği artırır.

2. Şeffaflık

Şeffaflık, işletmelerin karar alma süreçleri, faaliyetleri ve etkileri hakkında açık ve anlaşılır bilgi sağlamasıdır. İşletmeler, paydaşlarına karşı şeffaf olmalı ve bilgi akışını açık bir şekilde yönetmelidir. Şeffaflık, güven oluşturur ve paydaşların işletmeye olan güvenini artırır.

3. Etik Davranış

Etik davranış, dürüstlük, adalet ve doğruluk ilkelerine uygun hareket etmeyi ifade eder. İşletmeler, tüm faaliyetlerinde etik ilkelere sadık kalmalı ve yolsuzluk, dolandırıcılık gibi etik dışı davranışlardan kaçınmalıdır. Etik davranış, uzun vadeli iş başarısının temelini oluşturur.

4. Paydaşların Göz Önünde Bulundurulması

İşletmeler, faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almalıdır. Paydaşlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yerel topluluklar ve yatırımcılar gibi farklı gruplardan oluşur. İşletmeler, paydaşlarının görüşlerini anlamalı ve bu görüşleri iş stratejilerine entegre etmelidir.

5. Yasalara Saygı

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri ülkelerin ulusal ve uluslararası yasalarına saygı göstermelidir. Yasalara uyum, işletmelerin yasal sorunlardan kaçınmasını sağlar ve toplum nezdinde güvenilirliklerini artırır. Bu prensip, işletmelerin yasal çerçevede hareket etmelerini ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmelerini gerektirir.

6. Uluslararası Normlara Saygı

İşletmeler, uluslararası davranış normlarına ve standartlara uymalıdır. Bu normlar, insan hakları, çalışma standartları, çevresel sürdürülebilirlik ve etik iş uygulamaları gibi konuları kapsar. Uluslararası normlara saygı göstermek, işletmelerin küresel ölçekte kabul görmelerini sağlar ve uluslararası arenada rekabet avantajı sağlar.

7. İnsan Haklarına Saygı

İşletmeler, evrensel insan haklarına saygı göstermeli ve bu hakları korumalıdır. İnsan haklarına saygı, ayrımcılığın önlenmesi, adil çalışma koşulları ve toplumsal eşitlik gibi konuları içerir. İşletmeler, faaliyetlerinde insan haklarını ihlal etmemeli ve bu hakların korunmasına katkıda bulunmalıdır.

ISO 26000 standardının yedi temel prensibi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirirken takip etmeleri gereken anahtar değerler ve davranış kurallarını ortaya koyar. Bu prensipler, işletmelerin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk hedeflerine ulaşmalarında rehberlik eder. İşletmeler, bu prensipleri benimseyerek, topluma ve çevreye olumlu katkılarda bulunabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilirler.

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR