ISO 27001 nedir?

Veri ve Bilgi Kavramları

Veri : Sayısal veya mantıksal bir değer (Harf,rakam,sembol) veya işlenmemiş ham bilgi.

Bilgi : Verinin işlenerek anlam kazanmış hali

olarak kısaca tanımlanabilir.

Bilgi ve Transfer Ortamları

Bilgi farklı şekillerde ve farklı ortamlarda bulunabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 • Fiziksel:
  • Doküman
  • Form
  • Yazı Tahtası
  • Broşür
  • Gazete
 • Elektronik:
  • Bilgisayar
  • Telefon
  • CD-DVD
  • Harici disk
  • USB Bellek
 • Zihinsel:
  • Öğrenilenler, tecrübeler
  • Toplantılar
  • Görüşmeler
  • Eğitimler
  • Telefon görüşmeleri

Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi Güvenliği kavramı 3 ana başlık altında incelenmektedir:

Gizlilik: Bilginin  yetkisiz  kişilerce erişiminin ve  açığa çıkarılmasının engellenmesi

Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunması

Erişilebilirlik : Bilginin  her  ihtiyaç  duyulduğunda  kullanıma  hazır  durumda  olması

Bilgi Güvenliği Varlıkları

Üretilen bilginin işlenmesi, saklanması, iletilmesi, korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yok edilmesi için kullanılır.

 • Yazılım
 • Donanım
 • Network
 • Yapılar (Bina, tesis, saha)
 • Personel
 • Destek Servisler (Isıtma, havalandırma, enerji)
 • ...

ISO/IEC 27001 : 2013 STANDART MADDELERİ

0 Giriş

1  Kapsam 

2  Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 

3  Terimler ve tarifler 

4  Kuruluşun bağlamı 

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması 

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 

4.3  Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 

4.4  Bilgi güvenliği yönetim sistemi 

5 Liderlik 

5.1 Liderlik ve bağlılık 

5.2  Politika 

5.3  Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler 

6  Planlama 

6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler 

6.2 Bilgi güvenliği amaçları ve bu amaçları başarmak için planlama 

7  Destek 

7.1  Kaynaklar 

7.2 Yeterlilik 

7.3 Farkındalık 

7.4  İletişim 

7.5  Yazılı bilgiler 

8  İşletim 

8.1  İşletimsel planlama ve kontrol 

8.2  Bilgi güvenliği risk değerlendirme 

8.3  Bilgi güvenliği risk işleme 

9 Performans değerlendirme 

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 

9.2 İç tetkik 

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 

10 İyileştirme 

10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 

10.2  Sürekli iyileştirme 

Ek A Referans kontrol amaçları ve kontroller

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR