BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals - SDGs), 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 17 küresel hedeftir. Bu hedefler, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. SKA'lar, her ülkenin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma alanlarında sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için bir rehber niteliğindedir. Bu 17 SKA'nın kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:

1. Yoksulluğa Son (No Poverty)

Aşırı yoksulluğu sona erdirme ve her yerde tüm insanlar için yoksulluğu azaltma.

2. Açlığa Son (Zero Hunger)

Açlığı sona erdirme, gıda güvenliğini ve daha iyi beslenmeyi sağlama ve sürdürülebilir tarımı teşvik etme.

3. Sağlıklı Bireyler (Good Health and Well-being)

Herkes için sağlıklı yaşamları ve refahı sağlama.

4. Nitelikli Eğitim (Quality Education)

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim sağlama ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etme.

5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality)

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve tüm kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi.

6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar (Clean Water and Sanitation)

Herkes için su ve sıhhi koşullara erişimi sağlama ve sürdürülebilir yönetimi teşvik etme.

7. Erişilebilir ve Temiz Enerji (Affordable and Clean Energy)

Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlama.

8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (Decent Work and Economic Growth)

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işi teşvik etme.

9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (Industry, Innovation, and Infrastructure)

Dayanıklı altyapılar kurma, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etme ve yenilikçiliği destekleme.

10. Eşitsizliklerin Azaltılması (Reduced Inequalities)

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltma.

11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (Sustainable Cities and Communities)

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılma.

12. Sorumlu Tüketim ve Üretim (Responsible Consumption and Production)

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını sağlama.

13. İklim Eylemi (Climate Action)

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil eylem.

14. Sudaki Yaşam (Life Below Water)

Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir kullanımını sağlama.

15. Karasal Yaşam (Life on Land)

Karasal ekosistemleri koruma, restore etme ve sürdürülebilir kullanımını sağlama, ormanları sürdürülebilir şekilde yönetme, çölleşmeyle mücadele etme, toprak bozulmasını durdurma ve biyolojik çeşitliliği koruma.

16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (Peace, Justice, and Strong Institutions)

Barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etme, herkes için adalete erişimi sağlama ve her seviyede etkin, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar kurma.

17. Amaçlar İçin Ortaklıklar (Partnerships for the Goals)

Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirme ve küresel ortaklığı canlandırma.

Bu hedefler, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için bir çerçeve sunar ve hükümetler, sivil toplum, iş dünyası ve bireylerin katkılarıyla gerçekleştirilmesi amaçlanır. Şirketler ve organizasyonlar, SKA'ları iş stratejilerine entegre ederek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler.

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR