Sürdürülebilirlik raporlaması standartlarına bir bakış

Sürdürülebilirlik raporlaması için kullanılan standartlar, şirketlerin ve diğer organizasyonların sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek, raporlamak ve bu bilgileri paydaşlarıyla paylaşmak için bir çerçeve sağlar. Bu standartlar, raporlamada tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik sağlayarak şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarını iyileştirmelerine yardımcı olur. İşte sürdürülebilirlik raporlaması için yaygın olarak kullanılan bazı standartlar:

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI), sürdürülebilirlik raporlaması için dünyanın en yaygın kullanılan standardıdır. GRI, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları kapsayan geniş bir raporlama çerçevesi sunar. GRI standartları, organizasyonların sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve bu bilgileri paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşmak için kullanılır. GRI, çeşitli sektörlerde ve ülkelerde uygulanabilirlik sağlamak amacıyla sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir.

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB), finansal piyasalar için sürdürülebilirlik raporlama standartları geliştiren bir kuruluştur. SASB standartları, sektörel odaklı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçmelerine ve yatırımcılar için karşılaştırılabilir bilgiler sunmalarına olanak tanır. SASB, şirketlerin sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını finansal performansları ile bağlantılı olarak değerlendirmelerine yardımcı olur.

UN Global Compact

UN Global Compact, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ve iş dünyasını çevresel sürdürülebilirlik, insan hakları, işgücü standartları ve anti-korupsiyon konularında taahhütlerde bulunmaya teşvik eden bir girişimdir. Global Compact üyesi şirketler, yıllık ilerleme raporları sunarak bu taahhütlerini nasıl yerine getirdiklerini gösterirler. Bu raporlar, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmede önemli bir kaynak oluşturur.

CDP (Carbon Disclosure Project)

CDP (Carbon Disclosure Project), iklim değişikliği ile mücadelede şirketlerin ve şehirlerin karbon ayak izlerini ve çevresel etkilerini raporlamalarını teşvik eden bir inisiyatiftir. CDP, şirketlerin karbon yönetimi ve iklim değişikliği stratejilerini açıklamalarına ve bu bilgileri yatırımcılar ve diğer paydaşlarla paylaşmalarına yardımcı olur.

Bu standartlar, sürdürülebilirlik raporlaması için farklı perspektifler sunar ve organizasyonların sürdürülebilirlik performansını değerlendirmede ve raporlamada rehberlik eder. Her bir standart, belirli bir odak veya sektör için önerilerde bulunur ve şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bilgi sağlar.

IIRC (International Integrated Reporting Council)

Sürdürülebilirlik raporlaması alanında önemli bir oyuncu olan IIRC (International Integrated Reporting Council), şirketlerin finansal performanslarını, sürdürülebilirlik stratejilerini ve genel değer yaratma süreçlerini bütünleşik bir şekilde raporlamalarını teşvik eden bir kuruluştur. IIRC'nin yaklaşımı, şirketlerin sürdürülebilirlik konularını finansal raporlamalarına entegre etmelerini ve paydaşlarına daha kapsamlı bir değer yaratma hikayesi sunmalarını sağlar.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

TCFD, iklim değişikliği ile finansal riskler arasındaki ilişkiyi anlamak ve bu risklere karşı şirketlerin daha etkin bir şekilde hazırlanmasını teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir girişimdir. TCFD'nin kurulması, iklim değişikliği gibi önemli bir konunun finansal piyasalar üzerindeki etkilerini belirlemeyi ve bu etkilerin finansal raporlama süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini araştırmayı hedeflemiştir. TCFD, şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili finansal riskleri ve fırsatları nasıl yönettiğini ve bu konularda nasıl raporlama yaptıklarını belirlemek için bir raporlama çerçevesi geliştirmiştir.

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Türk iş dünyası için önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. TSRS, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerini açıklamalarını zorunlu kılan bir dizi yönergedir. Bu standartlar, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları daha şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlayarak, hem yatırımcıların hem de tüketicilerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

TSRS, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmelerine ve raporlamalarına yönelik standart bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) faktörlerini finansal raporlama süreçlerine entegre etmelerini gerektirir. Böylece, işletmelerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları daha net bir şekilde ortaya koyarak, bu alanlarda nasıl performans gösterdiklerini göstermeleri amaçlanmaktadır.

 

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR