ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO14001 Çevre yönetim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirecek veya kuruluş içerisinde bu sistemin etkin yürütülmesinde önemli rol oynayacak kişilere yönelik ileri düzey eğitimdir. Bu eğitim programında, ISO14001 Çevre yönetim sisteminin kurulumu ve etkin çalışması için en önemli öğelerden biri olan Risk Analizi konusu ele alınmaktadır.

Eğitimde, ISO14001 Çevre standardının risk analizi ile ilgili şartları incelenmekte, risk analizi sürecinin yönetimine ilişkin standart ve metotlar öğrenilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılar, ISO14001'e uygun bir risk analizi süreci ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları öğrenmiş olacaklar, uygulanabilecek metodlar ve bu metodların avantaj-dezavantajları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitimi programı 1 gün sürelidir.

ISO14001 standardı, Annex SL yapısına uygun olarak oluşturuldu. Standarda uygun ve etkili bir Çevre yönetim sisteminin temelinde etkin bir risk-fırsat yönetimi süreci yatıyor.

Özet Eğitim İçeriği

 • ISO14001 standardında Risk Analizi
 • Yasal boyut
 • Risk Kavramı
 • ISO31000 standardı
 • Risk yönetimi nedir
 • Risk yönetimi standartları
 • Risk yönetimi prensipleri
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Risk Değerlendirme Teknikleri -ISO31010
 • Tehdit-olay-etki teorisi
 • Riskin hesaplanması
 • Risk tanımlama, analiz, değerleme süreci
 • Risk iyileştirme seçenekleri
 • ISO31000 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler ile çevre risk-fırsat analizi faaliyetlerine katılan çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bir kuruluşun ayakta kalabilmesinin en önemli noktası, riskleri etkin bir şekilde yönetmektir. Kuruluşun karşı karşıya olduğu bir çok risk grubu mevcuttur.

Her alandaki risklerin kontrol altına alınması ve etkin yönetimine yönelik kılavuzluk sağlayan ISO 31000 standardı, yayınlandığı günden itibaren bir çok kuruluşta etkin olarak uygulanmaktadır.

Beklenen Kazanımlar

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO14001 standardlarının risk yönetimi konusundaki beklentilerini öğrenecek,
 • ISO31000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Kuruluşlarında ile ilgili süreçlerin tasarımını gerçekleştirebileceki, risk analizlerini yapabileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Katılımcıların ISO14001 standartları konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!