Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi


Eğitimin Amacı

Günümüzde işletmelerin ayakta kalması ve gelişimlerini sürdürebilmesi için, hedeflerini çok iyi belirleyebilmesi ve tüm işletme kaynaklarını bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu ise ancak işletmelerin yönetiminde stratejik yönetim ilkelerinin uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

Bu eğitimde, stratejik planlama ve yönetim kavramlarının tanıtımı yapılmakta, stratejik yönetim tekniklerinin işletmelerde uygulama biçimleri tartışılmaktadır.

Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.

Eğitim sonunda, katılımcılar, planlama ve yönetim teknikleri konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi programı 2 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Strateji ve stratejik yönetim kavramları
 • Yönetim sistem standartlarında stratejik yönetim (Kuruluş Bağlamı)
 • İşletmelerin güçlü/zayıf yönlerinin analizi (SWOT)
 • Müşteri ve paydaş kavramları
 • Kurum misyonu ve vizyonunun oluşturulması
 • Kurum ilke ve değerlerinin oluşturulması
 • Strateji, amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi
 • Stratejik Faaliyet planlarının oluşturulması
 • İzleme ve takip sistemi -Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde Stratejik Planlama Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler ile bu sürece katılan çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Stratejik Yönetim kavramını özümseyecek,
 • Yönetim Sistem standartlarının stratejik yönetim konusundaki yaklaşımlarını anlayacak,
 • Kuruluşlarında stratejik planlama ile ilgili süreçlerin tasarımını gerçekleştirebilecek ve bu çalışmaları yürütebileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimine katılım için herhangi bir ön şart mevcut değildir.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!