Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi


Eğitimin Amacı

Kuruluşlarda iyileşmenin ve gelişimin sağlanması, problemlerin sistematik bir yaklaşımla çözümünü gerektirir. Problemlerin kalıcı olarak çözümü için, farklı bilgi ve deneyimlerin bir araya gelmesi ve bunların çözüm odaklı yönetimi gerekir. Bu da ancak, problem çözme tekniklerinin etkin kullanımı ve etkin bir takım çalışması ile mümkündür.

Eğitimde, problemlerin belirlenmesi ve çözümünde kullanılabilecek yöntemler ile takım çalışmasının önemi konusunda katılımcıların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi

Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi programı 2 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Problem Nedir?
 • Problem Çözmede Kritik Faktörler
 • Problem Çözme Neyi Gerektirir?
 • Problem Çözme Düşünme Mantığı
 • Düşünme Mantığındaki Sapmalar
 • Takım Çalışması
 • Problem Çözmede Takım Çalışmasının Rolü
 • Takım (Ekip) Kimdir?
 • Takım Olmakta Zorlanma Nedenleri
 • Takım Çalışmasının Yararları
 • Takım Oluşturma
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Bilimsel Problem Çözme Adımları
 • Pukö Döngüsü (Deming Çevrimi – Pdca Çevrimi)
 • İyileştirme Çalışıası Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Beyin Fırtınası
 • K5n
 • Sebep – Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı – Ishikawa)
 • Pareto Diyagramı
 • Histogram
 • Ağaç Diyagramı
 • Karar Matrisi (Önceliklendirme Matrisi)
 • İlişki Diyagramı (Korelasyon – Dağılım Serpme – Scatter)

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde tüm kademe ve pozisyonlarda çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Takım çalışmasının önemini kavrayacak,
 • Etkili bir takım oluşturmayı ve takım ile uyum içerisinde çalışmayı öğrenecek,
 • Problem çözme ve iyileştirme projelerinde görev alabileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!