ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin faydaları nelerdir?

ISO 9000 sistemini kuran ve etkin olarak uygulayan kuruluşlar, bundan birçok fayda görürler. Bunların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

» Çalışanların kalite ve müşteri memnuniyetinin önemi konusundaki bilinç düzeyinde artış sağlanması

» Kuruluş imajının güçlenmesi

» Rakiplere göre farklılık yaratarak rekabet gücünün arttırılması

» Uluslararası geçerliliğe sahip bir belgeye sahip olunması ve bunun getirdiği ticari avantajlardan faydalanma

» Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

» Kuruluş içi üretim ve hizmet proseslerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, hatalarda azalma sağlanması

» Kuruluş içi görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi

» Faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması

» Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesiyle etkin bir yönetim sağlanır.

» Çalışanların moral ve iletişiminde iyileşme sağlanır.

» Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla hizmetlerde verimliliğin artması sağlanır.

» Üst yönetime kolay ve etkili bir yönetim modeli sağlar.

» Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

» Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

» Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

Unutulmaması gereken bir konu : Sistemi sadece kurmuş olmak bu avantajların hemen sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Sağlanacak fayda, ancak bu sistemin etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür.

PAYLAŞ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR