ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO14001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade sektörel ve toplumsal baskılar ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi, beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Özet Eğitim İçeriği

 • Çevre Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Çevre yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Çevre Yönetim Sistemi sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO14001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • 1.Kapsam
 • 2.Atıf Yapılan Dokümanlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
 • 5.Liderlik
 • 6.Planlama
 • 7.Destek
 • 8.İşletim
 • 9.Performansın Değerlendirilmesi
 • 10.İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO14001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO14001 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO14001 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO14001 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO14001 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO14001 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO14001 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO14001 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO14001 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!