ISO 17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 17025 Laboratuvar yönetimi standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Uluslararası alanda ölçüm sonuçlarının güvenilirliği, izlenebilirliği ve kıyaslanabilirliği her zaman en büyük problemlerden biri olmuştur. Herhangi bir alanda faaliyet gösteren bir laboratuvarda gerçekleştirilen ölçüm, test, deney ve kalibrasyon faaliyetlerinin geçerliliği ve sonuçların güvenilirliği, ancak uluslar arası kabul gören standart ve metotların uygulanması ile mümkündür.

Bu ihtiyacı karşılamayı amaçlayan ISO IEC 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarları için kalite gerekliliklerini tanımlar ve akreditasyona temel teşkil eder.

Özet Eğitim İçeriği

 • Laboratuvar akreditasyonu kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • ISO 17025 Laboratuvar yönetim sistemlerinin gelişimi
 • ISO 17025 Laboratuvar sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 17025 Laboratuvar yönetimi standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO 17025 Laboratuvar yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve akreditasyonu

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO17025 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO17025 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO17025 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO17025 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO17025 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO17025 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO17025 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO17025 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!