ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO22301 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Günümüzün iş ortamında başarılı olmak için iş operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, veri kaybının önlenmesi, beklenmedik olaylara karşı hızlı ve çevik bir şekilde davranabilme imkânı sunan stratejilere sahip olunması büyük önem taşımaktadır.

Özellikle doğal afetler ve acil durumlar, sistematik önlemler alınmamış olması durumunda, kuruluşlara çok büyük maddi/manevi zararlar verebiliyor. Bu tür bir felaket atlatan her 5 kuruluştan 2’si, ne yazık ki faaliyetlerini sürdüremiyor…

Özellikle bazı sektörlerde kuruluş için hayati önem taşıyan iş sürekliliği, ISO22301 standardıyla çerçevesi belirlenen bir yönetim sistemi olarak ele alındığında kuruluşlara büyük faydalar sağlıyor.

Özet Eğitim İçeriği

 • İş sürekliliği kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • İş sürekliliği yönetimi nedir
 • İş sürekliliği ile ilgili göstergeler
 • İş Etki Analizi
 • Acil durum kavramı ve olası acil durumlar
 • Acil durum planlaması
 • Tehlike-olay-risk teorisi
 • Riskin hesaplanması
 • Risk tanımlama, analiz, değerleme süreci
 • Risk iyileştirme seçenekleri
 • ISO 22301 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO22301 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO22301 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO22301 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO22301 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO22301 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO22301 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO22301 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO22301 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!