ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO45001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere’de doğarak yayılmaya başlayan sanayi devriminin yol açtığı ve günümüzde iyice artan ağır çalışma koşulları sebebiyle yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlar, uluslararası toplumda da bir farkındalık yaratmaya başlamış ve iş güvenliğine yönelik standartların hazırlanmasını tetiklemiştir.

Uluslararası düzeyde kabul edilebilecek bir sağlık ve güvenlik standardı hazırlanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 1999 yılında OHSAS 18001 standardı oluşturulmuştur.

Meslek hastalıkları ve iş kazaları konusunda sicili oldukça dolu olan ülkemizde, şirketlerde en çok önem verilmesi gerekirken, buna karşılık en az önem verilen konuların başında geliyor iş güvenliği konusu…

Özet Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı Güvenliği Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO45001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • 1.Kapsam
 • 2.Atıf Yapılan Dokümanlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
 • 5.Liderlik
 • 6.Planlama
 • 7.Destek
 • 8.İşletim
 • 9.Performansın Değerlendirilmesi
 • 10.İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO45001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO45001 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO45001 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO45001 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO45001 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO45001 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO45001 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO45001 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO45001 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!