Exemplar Global Onaylı ISO 45001 Denetçi / Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Yönetim Sistem standartları konusunda temel bilgi ve uygulama deneyimine sahip katılımcılara yönelik “uzmanlık” programıdır. Exemplar Global tarafından belirlenen format ve kurallara uygun olarak düzenlenen eğitim, aynı zamanda Exemplar Global Kayıtlı ve onaylıdır.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, edinecekleri üst düzey bilgi ve standartları yorumlama becerisi sayesinde, kendi kuruluşlarında standardı çok daha etkin uygulama imkanı bulacaklardır.

Bununla birlikte, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar, tüm belgelendirme kuruluşlarının ortak kalifikasyon şartını da yerine getirmiş olacaklardır.

Exemplar Global Kayıtlı Denetçi / Baş Denetçi Eğitimi, “Başarı değerlendirmesi” yapılan bir eğitimdir. Eğitim performansı ve eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.

Eğitimin Süresi

Exemplar Global Kayıtlı Denetçi / Baş Denetçi Eğitimi programı 5 gün sürelidir.

Denetçi/Baş Denetçi eğitim programları, yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan kişilerin katılımına açık "İleri Düzey" eğitim programlarıdır.

Uluslararası Denetçi Kayıt Organizasyonları tarafından onaylanan bu programlarda başarı gösteren katılımcılar, artık konunun "profesyoneli" olarak uluslararası tanınırlık elde ederler. 3. taraf belgelendirme denetimlerine katılabilirler.

Özet Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • ISO19011 standardı
 • Denetim ve denetçi kavramları
 • Denetim programlanması
 • Yeterlilik/Uygunluk denetimi
 • Denetime hazırlık
 • Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetim raporlaması
 • Takip denetimleri
 • Düzeltici faaliyetler
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Denetçi özellikleri ve yetkinlikleri
 • Etkin bir denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyon
 • Etik kurallar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Yönetim sistemlerinin denetlenmesi konusunda ileri düzey bilgi ve tecrübe kazanmak isteyen katılımcılar ile, 3.taraf denetçi (Belgelendirme Denetçisi) olarak belgelendirme kuruluşlarında çalışmayı düşünen katılımcılar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Exemplar Global Kayıtlı Denetçi / Baş Denetçi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Standart şartlarının doğru yorumlanması becerilerini geliştirecek,
 • ISO19011 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Denetim süreçlerinin yönetimi konusunda ileri düzey bilgi ve tecrübe kazanacaklar,
 • Belgelendirme Denetçisi olarak çalışmayı düşünenler, temel kalifikasyon şartını yerine getirmiş olacaklardır

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Exemplar Global Kayıtlı Denetçi / Baş Denetçi Eğitimi programını tamamlayan ve yapılacak sınav/değerlendirmede başarılı olan katılımcılar "Başarı Sertifikası", diğer katılımcılar "Katılım Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Katılımcıların yönetim sistem standartları ve iç denetim konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!