İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi Eğitimi


Eğitimin Amacı

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi Eğitiminde, iş sürekliliği yönetim sistemlerinin temeli olan iş etki analizinin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimde, ISO 22301 standardının iş etki analizi ile ilgili şartları incelenmekte, sürecin yönetimine ilişkin standart ve metotlar öğrenilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılar, ISO22301'e uygun bir iş etki analizi süreci ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları öğrenmiş olacaklar, uygulanabilecek metodlar ve bu metodların avantaj-dezavantajları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi Eğitim programı 1 gün sürelidir.

İş Sürekliliği; sebebi ve türü ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, kuruluşun kritik iş fonksiyonlarını kabul edilebilir süre içerisinde ve kabul edilebilir seviyede sürdürebilir hale gelmesidir.

Günümüzün iş ortamında başarılı olmak için iş operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, veri kaybının önlenmesi, beklenmedik olaylara karşı hızlı ve çevik bir şekilde davranabilme imkânı sunan stratejilere sahip olunması büyük önem taşımaktadır.

Özellikle bazı sektörlerde kuruluş için hayati önem taşıyan iş sürekliliği, ISO22301 standardıyla çerçevesi belirlenen bir yönetim sistemi olarak ele alındığında kuruluşlara büyük faydalar sağlıyor.

Sistemin temelinde İş-Etki Analizi kavramı mevcut. Kuruluş iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin olası kesintiler durumunda iş sürekliliğine etkilerini belirleyebilmek, iyi bir iş sürekliliği yönetim sisteminin püf noktasını oluşturuyor.

Özet Eğitim İçeriği

 • ISO22301 standardında İş Etki Analizi
 • Risk Kavramı
 • ISO31000 Standartı
 • İş etkisi nedir
 • İş süreçlerinin belirlenmesi
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • İş etki analizinin gerçekleştirilmesi
 • Dokümantasyon ve yaygınlaştırma
 • İş etki analizinin sürekliliğinin sağlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Eğitim içeriği her eğitim programı için, katılımcıların sektörü, ürün ve hizmetleri, iş süreçleri vb. dikkate alınarak oluşturulur ve bu sayede eğitimin verimi en yüksek düzeye çıkarılır.

İş-Etki Analizi; kritik ürün/hizmetleri ortaya çıkaran süreçlerdeki herhangi bir kesintinin, kuruluş üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesi sürecidir.

‘’Olası Etki’’ aşağıdakilere benzer şekillerde olabilir;

•Gelir kaybı
•Gider artışı
•Müşteri memnuniyetsizliği
•Pazar payı/müşteri kaybı
•Kurumsal imajın zedelenmesi
•Kanuni yaptırımlar/cezalar

Hedef Kitle

Şirket içerisinde İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler ile bu sürece katılan çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi Eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO22301 standartının iş etki analizi konusundaki beklentilerini öğrenecek,
 • ISO31000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Kuruluşlarında ile ilgili süreçlerin tasarımını gerçekleştirebilecek, iş-etki analizi ve risk analizlerini yapabileceklerdir.

İş Etki analizi kapsamında ana hatlarıyla;

•Kritik ürün/hizmetler
•İş süreçleri ve ‘’Kritik’’ iş süreçleri
•İş süreçlerindeki kesintilerin etkileri ve bunun zamana bağlı değişimleri
•Kabul edilebilir maksimum kesinti süresi (MTPoD)
•Kritik kaynaklar ve tedarikçiler
•Hedeflenen kurtarma zamanı (RTO)
belirlenir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

İş Etki Analizi ve Risk Yönetimi Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Katılımcıların ISO22301 ve ISO31000 standartları konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!