ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

Eğitimde, ISO31000 Standardı’na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO31000 Standardı’na ilişkin gereklilikler konusunda bilgi edinecekler, sistemin kurulması, geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO31000 Risk Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Bir kuruluşun ayakta kalabilmesinin en önemli noktası, riskleri etkin bir şekilde yönetmektir. Kuruluşun karşı karşıya olduğu bir çok risk grubu mevcuttur.

Kalite, İş güvenliği, çevre, finansal, operasyonel vb. bir çok risk grubunu kontrol altında tutabilmek ayrı bir beceri ve çalışma gerektirmektedir.

Her alandaki risklerin kontrol altına alınması ve etkin yönetimine yönelik kılavuzluk sağlayan ISO 31000 standardı, yayınlandığı günden itibaren bir çok kuruluşta etkin olarak uygulanmaktadır.

Özet Eğitim İçeriği

  • Risk Kavramı
  • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
  • Risk yönetimi nedir
  • Risk yönetimi standartları
  • Risk yönetimi prensipleri
  • Diğer Standartlarla ilişkiler
  • Risk Değerlendirme Teknikleri - ISO31010
  • Tehdit-olay-etki teorisi
  • Riskin hesaplanması
  • Risk tanımlama, analiz, değerleme süreci
  • Risk iyileştirme seçenekleri
  • ISO 31000 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
  • Uygulama örnekleri
  • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO31000 Risk Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO31000 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO31000 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO31000 Risk Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

  • ISO31000 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
  • ISO31000 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
  • ISO31000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
  • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO31000 standardı ile bağlantısını anlayacak,
  • Kalite, Çevre, İş Güvenliği vb. diğer yönetim sistem standartlarının risk yönetimiyle ilgili şartlarını daha iyi yorumlayabilecek,
  • ISO31000 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO31000 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO31000 Risk Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!