ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 26000 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Sosyal Sorumluluk Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Sosyal Sorumluluk yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Sosyal Sorumluluk sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 26000 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO 26000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO 26000 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO 26000 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO 26000 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO 26000 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO 26000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO 26000 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO 26000 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO 26000 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!