Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Temel Eğitimi


Bir şirketin en önemli görevi kar etmek değil, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir.

Peter Drucker

KSS-CSR​​​​​​​

Eğitimin Amacı

İşletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını daha iyi anlamalarını ve bu sorumlulukları iş stratejilerine entegre etmeleri içi gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlayan, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve stratejilerin geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Temel Eğitimi programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Giriş
  • Tanım ve Kavramlar
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?
  • KSS'nin Önemi ve Amacı
  • KSS'nin Tarihçesi
  • KSS'nin Gelişimi
 • KSS'nin Temel İlkeleri
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Etik Davranış
  • Paydaş Katılımı
  • Yasal Sorumluluklar
  • Sürdürülebilirlik
 • KSS Stratejilerinin Geliştirilmesi
  • KSS Politikası Oluşturma
  • Paydaş Analizi ve Katılımı
  • KSS Uygulama Alanları
  • Çevresel Sorumluluk
  • Sosyal Sorumluluk
  • Ekonomik Sorumluluk
  • Risk Yönetimi ve KSS
 • KSS ve Sürdürülebilirlik
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
  • KSS ile SKA'ların İlişkisi
  • Sürdürülebilir İş Modelleri
 • KSS'nin İşletme Performansına Etkisi
  • Rekabet Avantajı
  • Marka Değeri ve İtibar Yönetimi
  • Çalışan Memnuniyeti ve Sadakati
  • Müşteri Sadakati ve Satışlar
 • KSS Raporlaması ve standartlar
  • KSS Raporlaması ve Standartları
  • GRI (Global Reporting Initiative)
  • UN Global Compact
  • Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)
  • ISO 26000
  • SA8000
  • ISO14001
  • ISO50001

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin oluşturulması, ilgili yönetim sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile KSS kavramları konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Temel Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • KSS kavramını anlayacak,
 • KSS raporlaması ve standartları konusunda bilgi sahibi olacak,
 • İşletmelerde KSS Stratejilerinini geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

Temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden elektronik ortamda paylaşılacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Temel Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!

Ne Dediler ?

Bu eğitim bana bambaşka ufuklar açtı. Üst yönetime verilen bir eğitim ancak bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar verimli olabilir. Etkilendik, ilham aldık ve motive olduk.

Metin C*** Kurumsal Gelişim Direktörü | V*** A.Ş.

Çok iyi kurgulanmış bir eğitimdi, sanki oscarlık senaryosu olan bir film seyrettik. Eğitimin her saniyesi bir şey kattı. Her şey o kadar netti ki soracak sorumuz bile olmadı. Hocama saygılarımla.

Burçak A*** S*** Sürdürülebilirlik ve YS. Müdürü | Z*** E*** A.Ş.

Vay canına! ISO standartlarını sevmeye başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım:)
Tüm KUM Eğitim ailesine teşekkürler.

Feyyaz K*** Finans Müdürü | R*** A.Ş.

Denetçiliği herşeye DÖF yazmak olarak bilirdik. Meğerse olay bambaşkaymış. Daha önce de denetçi eğitimlerine katılmıştım ama gerçek denetçiliğin ne olduğunu bu eğitimde anladım.

Neriman K*** R*** Kalite Güvence Md.Yrd. | M*** T*** Ltd.Ş.
NEDEN BİZ ?

Eğitim konusunda bir çok alternatif kuruluş ve bir çok alternatif eğitim programı mevcut. Bu alternatifler arasında doğru seçim yapabilmek oldukça zor.

Seçiminize yardımcı olabilmesi amacıyla herhangi bir yerden alabileceğiniz klasik ve birbirinin aynısı gibi görünen eğitim programlarında karşılaşabileceğiniz riskler, ve bu risklere karşı bizim yaklaşımlarımızı özetlemeye çalıştık.

Eğitim yaklaşımlarımız hakkında bilgi edinin.
EĞİTİM TÜRLERİ

Herkesin ve her kurumun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentileri bir birinden farklıdır.

Biz de bu farklı ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılamak üzere farklı eğitim türleri geliştirdik.

Eğitim türlerini inceleyerek sizin için en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Eğitim türlerimiz hakkında bilgi edinin.