SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


"Kurumsal sosyal sorumluluk, yalnızca yasalara uyma meselesi değildir; bu, etik ve insani değerlere saygı gösterme meselesidir.

W. Edwards Deming

KSS-CSR

Eğitimin Amacı

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, SA 8000 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Sosyal Sorumluluk nedir?
 • Tarihsel Gelişim
 • SAI ve SA8000
 • SA8000'in Tarihçesi
 • SA8000'in yapısı
 • I.Giriş
 • II.Normatif Unsurlar ve Yorumları
 • III.Tanımlar
 • IV. SOSYAL SORUMLULUK GEREKLİLİKLERİ
 • 1.Çocuk İşçiliği
 • 2.Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
 • 3.Sağlık ve Güvenlik
 • 4.Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı
 • 5.Ayrımcılık
 • 6.Disiplin Uygulamaları
 • 7.Çalışma Saatleri
 • 8.Ücret
 • 9.Yönetim Sistemi
 • 9.1.Politikalar, Prosedürler ve Kayıtlar
 • 9.2.Sosyal Performans Takımı
 • 9.3.Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
 • 9.4.İzleme
 • 9.5.İç Katılım ve iletişim
 • 9.6.Şikayet Yönetimi ve Çözümü
 • 9.7.Dış Doğrulama ve Paydaş Katılımı
 • 9.8.Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
 • 9.9.Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • 9.10.Tedarikçi ve Taşeron Yönetimi
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • SA 8000 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile SA 8000 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, SA 8000 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • SA 8000 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • SA 8000 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • SA 8000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin SA 8000 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • SA 8000 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

SA 8000 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!

Ne Dediler ?

Bu eğitim bana bambaşka ufuklar açtı. Üst yönetime verilen bir eğitim ancak bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar verimli olabilir. Etkilendik, ilham aldık ve motive olduk.

Metin C*** Kurumsal Gelişim Direktörü | V*** A.Ş.

Çok iyi kurgulanmış bir eğitimdi, sanki oscarlık senaryosu olan bir film seyrettik. Eğitimin her saniyesi bir şey kattı. Her şey o kadar netti ki soracak sorumuz bile olmadı. Hocama saygılarımla.

Burçak A*** S*** Sürdürülebilirlik ve YS. Müdürü | Z*** E*** A.Ş.

Vay canına! ISO standartlarını sevmeye başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım:)
Tüm KUM Eğitim ailesine teşekkürler.

Feyyaz K*** Finans Müdürü | R*** A.Ş.

Denetçiliği herşeye DÖF yazmak olarak bilirdik. Meğerse olay bambaşkaymış. Daha önce de denetçi eğitimlerine katılmıştım ama gerçek denetçiliğin ne olduğunu bu eğitimde anladım.

Neriman K*** R*** Kalite Güvence Md.Yrd. | M*** T*** Ltd.Ş.
NEDEN BİZ ?

Eğitim konusunda bir çok alternatif kuruluş ve bir çok alternatif eğitim programı mevcut. Bu alternatifler arasında doğru seçim yapabilmek oldukça zor.

Seçiminize yardımcı olabilmesi amacıyla herhangi bir yerden alabileceğiniz klasik ve birbirinin aynısı gibi görünen eğitim programlarında karşılaşabileceğiniz riskler, ve bu risklere karşı bizim yaklaşımlarımızı özetlemeye çalıştık.

Eğitim yaklaşımlarımız hakkında bilgi edinin.
EĞİTİM TÜRLERİ

Herkesin ve her kurumun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentileri bir birinden farklıdır.

Biz de bu farklı ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılamak üzere farklı eğitim türleri geliştirdik.

Eğitim türlerini inceleyerek sizin için en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Eğitim türlerimiz hakkında bilgi edinin.