ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Bu eğitim programı, ISO 9001 : 2015 revizyonu ile getirilen "risk tabanlı düşünme" yaklaşım doğrultusunda, kalite yönetim sistemlerine yönelik risk analizi çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitim programına katılan katılımcılar, ISO 9001 : 2015 revizyonunun getirdiği risk tabanlı düşünme yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olacaklar, risk analizi yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim kazanmış olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizi Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Kalite yönetiminde temel amaç müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Bu, kalite-maliyet-süre faktörlerinin optimizasyonunu gerektirmektedir.

2015 yılında yayınlanan ISO9001:2015 standardının en büyük yeniliklerinden biri "Risk Yönetimi" kavramıdır.

Standart, müşteri memnuniyetine ve kuruluşun hedeflerine yönelik olası riskler ile fırsatların etkili bir şekilde yönetimini gerektirmektedir.

Özet Eğitim İçeriği

  • ISO 9001 : 2015 Revizyon sürecine kısa bir bakış
  • ISO 9001 : 2015 ile gelen temel kavramsal yenilikler
  • ISO 9001 : 2015 Risk tabanlı düşünme yaklaşımı
  • Kalite yönetim sistemlerinde risk analizi
  • ISO31000 standardı
  • ISO31000 standardının kalite yönetim sistemlerine entegrasyonu
  • KYS Risk analizi ile diğer risk analizi çalışmalarının (çevre, iş güvenliği vb.) entegrasyonu

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO9001 Risk Analizi Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler ile risk analizi çalışmalarına katılan çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

ISO9001:2015'te Risk Tabanlı düşünme kavramı şu şekilde açıklanmış:

"Risk temelli düşünme, etkin bir kalite yönetim sistemine erişmek için esastır. Risk temelli düşünme kavramı, örneğin, potansiyel uygunsuzlukları yok etmek için önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesi, oluşan herhangi bir uygunsuzluğun analizi ve uygunsuzluğun etkisine uygun faaliyetleri gerçekleştirerek yeniden oluşmasını önlemek dahil bu standardın önceki baskılarında zımnen yer almaktaydı.

Bu standardın şartlarını sağlamak için kuruluşun, risk ve fırsatları belirlemek amacıyla faaliyetleri planlaması ve uygulaması gerekir. Risk ve fırsatların belirlenmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişim ve olumsuz etkileri önlemek için bir temel oluşturur.

Fırsatlar, amaçlanan bir sonuca erişmek için olumlu bir durumun sonucu olarak ortaya çıkabilir; örneğin, kuruluşun müşterileri etkilemesi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmesi, atığı azaltması veya verimliliği artırmasına katkı sağlar. Fırsatları belirleme faaliyetleri, ilgili risklerin değerlendirmelerini de kapsayabilir. Risk, belirsizliğin etkisidir ve böyle bir belirsizlik olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir. Bir riskten kaynaklanan olumlu bir sapma, fırsat oluşturabilir ancak riskin bütün olumlu etkileri fırsat ile sonuçlanmaz."

Beklenen Kazanımlar

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizi programını tamamlayan katılımcılar;

  • ISO9001 standardının risk yönetimi konusundaki beklentilerini öğrenecek,
  • ISO31000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
  • Kuruluşlarında ile ilgili süreçlerin tasarımını gerçekleştirebileceki, risk analizlerini yapabileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk Analizi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Katılımcıların ISO9001:2015 standardı konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!

Ne Dediler ?

Bu eğitim bana bambaşka ufuklar açtı. Üst yönetime verilen bir eğitim ancak bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar verimli olabilir. Etkilendik, ilham aldık ve motive olduk.

Metin C*** Kurumsal Gelişim Direktörü | V*** A.Ş.

Çok iyi kurgulanmış bir eğitimdi, sanki oscarlık senaryosu olan bir film seyrettik. Eğitimin her saniyesi bir şey kattı. Her şey o kadar netti ki soracak sorumuz bile olmadı. Hocama saygılarımla.

Burçak A*** S*** Sürdürülebilirlik ve YS. Müdürü | Z*** E*** A.Ş.

Vay canına! ISO standartlarını sevmeye başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım:)
Tüm KUM Eğitim ailesine teşekkürler.

Feyyaz K*** Finans Müdürü | R*** A.Ş.

Denetçiliği herşeye DÖF yazmak olarak bilirdik. Meğerse olay bambaşkaymış. Daha önce de denetçi eğitimlerine katılmıştım ama gerçek denetçiliğin ne olduğunu bu eğitimde anladım.

Neriman K*** R*** Kalite Güvence Md.Yrd. | M*** T*** Ltd.Ş.
NEDEN BİZ ?

Eğitim konusunda bir çok alternatif kuruluş ve bir çok alternatif eğitim programı mevcut. Bu alternatifler arasında doğru seçim yapabilmek oldukça zor.

Seçiminize yardımcı olabilmesi amacıyla herhangi bir yerden alabileceğiniz klasik ve birbirinin aynısı gibi görünen eğitim programlarında karşılaşabileceğiniz riskler, ve bu risklere karşı bizim yaklaşımlarımızı özetlemeye çalıştık.

Eğitim yaklaşımlarımız hakkında bilgi edinin.
EĞİTİM TÜRLERİ

Herkesin ve her kurumun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentileri bir birinden farklıdır.

Biz de bu farklı ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılamak üzere farklı eğitim türleri geliştirdik.

Eğitim türlerini inceleyerek sizin için en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Eğitim türlerimiz hakkında bilgi edinin.