Sürdürülebilirlik Yönetimi Temel Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimin Amacı

Sürdürülebilirlik konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitimin temel amacı, kuruluşların sürdürülebilirlik prensiplerini benimsemeleri, uygulamaları, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını iyileştirmeleri ve sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar, sürdürülebilirlik konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

Sürdürülebilirlik Yönetimi Temel Bilgilendirme Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Giriş ve Tanımlar
  • Sürdürülebilirlik Nedir?: Sürdürülebilirlik kavramının tanımı, tarihçesi ve önemi.
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik: İş dünyasında sürdürülebilirlik nedir ve neden önemlidir?
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH): Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen SKH'ler ve iş dünyası için önemi.
 • Sürdürülebilirliğin Önemi
  • Küresel Çevresel Sorunlar
   • İklim değişikliği
   • Biyolojik çeşitlilik kaybı
   • Doğal kaynakların tükenmesi
  • Ekonomik ve Sosyal Faydalar
   • Uzun vadeli maliyet tasarrufları
   • İtibar ve marka değeri
   • Toplumsal katılım ve adalet
 • Sürdürülebilirlik Alanları
  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Enerji verimliliği, karbon ayak izi, atık yönetimi, su kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması.
  • Sosyal Sürdürülebilirlik: Çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal katkı, etik yönetim, çeşitlilik ve kapsayıcılık.
  • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ekonomik stratejiler, yenilikçilik, sürdürülebilir tedarik zinciri, sorumlu yatırım.
 • Sürdürülebilirlik Stratejileri ve Uygulamaları
  • Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme: Sürdürülebilirlik hedefleri belirleme, performans ölçütleri, stratejik planlama.
  • Yeşil İş Uygulamaları:Enerji verimliliği ve eşil enerji kullanımı, sürdürülebilir ürün geliştirme, atık yönetimi ve geri dönüşüm, su tasarrufu, çevre dostu üretim süreçleri,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleri: Sosyal sorumluluk projeleri tasarlama ve uygulama, toplumsal etki ölçümü.
  • Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarikçilerin sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğu, sorumlu kaynak kullanımı.
 • Mevzuat ve Standartlar
  • Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları: ISO 14001, ISO 45001, ISO50001, GRI Standartları, CDP, DJSI.
  • Uluslararası ve Yerel Mevzuat: Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeler ve gereklilikler.
 • Raporlama ve İletişim
  • Sürdürülebilirlik Raporlaması: GRI standartlarına uygun raporlama, entegre raporlama, çevresel ve sosyal performans göstergeleri.
  • Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)
  • Paydaş İletişimi: Paydaş analizi, paydaşlarla etkili iletişim, sürdürülebilirlik raporlarının paylaşılması.
 • Örnek Uygulamalar
  • Başarılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulamaları: Dünya genelinden ve Türkiye'den başarılı vaka örnekleri.

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde sürdürülebilirlik ile ilişkili konularda görev alan çalışanlar ile sürdürülebilirlik konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Sürdürülebilirlik Yönetimi Temel Bilgilendirme eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • Sürdürülebilirlik kavramının temel felsefesini ve ilkelerini öğrenecek,
 • Sürdürülebilirlik ile ilgili standartlar ve yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Sürdürülebilirlik raporlaması ve iletişimi konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Kuruluşlarının sürdürülebilirlik stratejileri geliştirme ve uygulama becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

Sürdürülebilirlik ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Sürdürülebilirlik Yönetimi Temel Bilgilendirme Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!

Ne Dediler ?

Bu eğitim bana bambaşka ufuklar açtı. Üst yönetime verilen bir eğitim ancak bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar verimli olabilir. Etkilendik, ilham aldık ve motive olduk.

Metin C*** Kurumsal Gelişim Direktörü | V*** A.Ş.

Çok iyi kurgulanmış bir eğitimdi, sanki oscarlık senaryosu olan bir film seyrettik. Eğitimin her saniyesi bir şey kattı. Her şey o kadar netti ki soracak sorumuz bile olmadı. Hocama saygılarımla.

Burçak A*** S*** Sürdürülebilirlik ve YS. Müdürü | Z*** E*** A.Ş.

Vay canına! ISO standartlarını sevmeye başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım:)
Tüm KUM Eğitim ailesine teşekkürler.

Feyyaz K*** Finans Müdürü | R*** A.Ş.

Denetçiliği herşeye DÖF yazmak olarak bilirdik. Meğerse olay bambaşkaymış. Daha önce de denetçi eğitimlerine katılmıştım ama gerçek denetçiliğin ne olduğunu bu eğitimde anladım.

Neriman K*** R*** Kalite Güvence Md.Yrd. | M*** T*** Ltd.Ş.
NEDEN BİZ ?

Eğitim konusunda bir çok alternatif kuruluş ve bir çok alternatif eğitim programı mevcut. Bu alternatifler arasında doğru seçim yapabilmek oldukça zor.

Seçiminize yardımcı olabilmesi amacıyla herhangi bir yerden alabileceğiniz klasik ve birbirinin aynısı gibi görünen eğitim programlarında karşılaşabileceğiniz riskler, ve bu risklere karşı bizim yaklaşımlarımızı özetlemeye çalıştık.

Eğitim yaklaşımlarımız hakkında bilgi edinin.
EĞİTİM TÜRLERİ

Herkesin ve her kurumun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentileri bir birinden farklıdır.

Biz de bu farklı ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılamak üzere farklı eğitim türleri geliştirdik.

Eğitim türlerini inceleyerek sizin için en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Eğitim türlerimiz hakkında bilgi edinin.