ISO 20400 Sürdürülebilir Tedarik Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik standartı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik standartındaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO20400 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Sürdürülebilir tedarik, bir kuruluşun mal ve hizmet ihtiyaçlarını yalnızca kuruluşa değil, bir bütün olarak topluma fayda sağlayacak ve aynı zamanda çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde karşılayan satın alma kararlarının alınması sürecidir.

Bu, tedarikçilerin çalışanlarının çalışma koşullarının uygun olması, satın alınan ürün veya hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde sürdürülebilir olması ve eşitsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik sorunların ele alınması yoluyla gerçekleştirilir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Sürdürülebilirlik kavramı
 • Tedarik-satın alma-kaynak kavramları ve ilişkisi
 • 1 Kapsam
 • 2 Normatif referanslar
 • 3 Terimler ve tanımlar
 • 4 Temel konuları anlama
  • 4.1 Sürdürülebilir tedarik kavramı
  • 4.2 Sürdürülebilir tedarik ilkeleri
  • 4.3 Sürdürülebilir tedarikin temel konuları
  • 4.4 Sürdürülebilir tedarik için itici güçler
  • 4.5 Sürdürülebilir tedarik için önemli hususlar
 • 5 Sürdürülebilirliği kuruluşun tedarik politikası ve stratejisine entegre etmek
  • 5.1 Sürdürülebilir tedarik taahhüdü
  • 5.2 Hesap verebilirliğin netleştirilmesi
  • 5.3 Tedarikin organizasyonel amaç ve hedeflerle uyumlu hale getirilmesi
  • 5.4 Tedarik uygulamalarını ve tedarik zincirlerini anlama
  • 5.5 Uygulamayı yönetme
 • 6 Satın alma fonksiyonunun sürdürülebilirliğe yönelik düzenlenmesi
  • 6.1 Yönetilen tedarik
  • 6.2 Kişileri etkinleştirme
  • 6.3 Paydaşların belirlenmesi ve katılımın sağlanması
  • 6.4 Sürdürülebilir tedarik önceliklerinin belirlenmesi
  • 6.5 Performansın ölçülmesi ve iyileştirilmesi
  • 6.6 Şikayet mekanizmasının oluşturulması
 • 7 Sürdürülebilirliği tedarik sürecine entegre etmek
  • 7.1 Mevcut süreç üzerine inşa etme
  • 7.2 Planlama
  • 7.3 Sürdürülebilirlik gereksinimlerinin spesifikasyonlara entegre edilmesi
  • 7.4 Tedarikçi seçimi
  • 7.5 Sözleşmeyi yönetmek
  • 7.6 Sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sözleşmeden öğrenilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO20400 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO20400 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO20400 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO20400 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO20400 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO20400 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO20400 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO20400 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebilirler.

Sertifika

ISO20400 Sürdürülebilir Tedarik Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!