TAPA FSR ve TSR Bilgilendirme Eğitimi


Eğitimin Amacı

TAPA (The Transported Asset Protection Association) tarafından geliştirilen ve tedarik zincirinde güvenliği amaçlayan FSR (Facility Security Requirements) ve TSR (Trucking Security Requirements) standartları konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, TAPA FSR ve TSR konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, TAPA FSR ve TSR standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

TAPA FSR ve TSR Bilgilendirme Eğitim programı 2 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Tedarik zinciri kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • TAPA Tedarik Zinciri Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • TAPA standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • TAPA FSR standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • TAPA TSR standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • TAPA FSR ve TSR sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde TAPA FSR ve TSR Yönetim Sisteminin kurulması. geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile TAPA standardları konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, TAPA standartları konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

TAPA FSR ve TSR Yönetim Sistemi bilgilendirme eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • TAPA standardlarının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • TAPA standardlarının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • TAPA standardlarının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin TAPA standardlarının ile bağlantısını anlayacak,
 • TAPA standardlarını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

TAPA standardları ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

TAPA FSR ve TSR Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!