ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetimi standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Kuruluşlar günümüzde tedarik zinciri boyunca çeşitli güvenlik riskleriyle karşı karşıyadır. Bu riskler ürünlerin kaybolması ve çalınmasından, terörist eylemlere kadar çok geniş bir çerçevede değerlendirilebilir.

ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi Standardı “Güvenlik” ifadesinin anlamını “Tedarik Zincirine zarar veya hasar vermek için bilerek ve yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlere karşı koyma” olarak tanımlar.

Bu çerçevede kuruluşun bazı alanlarda risk değerlendirmesi yaparak, risklerini kontrol altına almaları istenir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Tedarik zinciri kavramı kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetimi standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması. geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO28000 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO28000 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO28000 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO28000 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO28000 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO28000 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO28000 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO28000 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!