Tedarikçi Denetimleri ve Denetçisi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Bir çok kuruluş, tedarikçi denetimlerini kendi çalışanlarından oluşan denetim ekipleri ile yapmaya çalışmaktadırlar. Tedarikçi denetimlerinin kuruluşlara fayda sağlaması için, bu denetimlerde görev alacak denetçilerin belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Tedarikçi denetiminde görev alacak çalışanlar, genellikle iç denetçi eğitimleri ile yetiştirilmeye çalışılsa da, gerçekte, iç denetimler (1.taraf denetim) ile tedarikçi denetimleri (2 taraf denetimler) arasında bazı önemli farklılıklar mevcuttur.

Bu eğitim, tedarikçi denetimleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında, ISO19011 kuralları da gözetilerek, katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır. Tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim tekniklerinin uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki 2.taraf denetimleri (tedarikçi denetimleri) gerçekleştirebilecek yetkinlikleri de kazanmış olacaklardır.

Eğitimin Süresi

Tedarikçi Denetimleri ve Denetçisi Eğitimi programı 2 gün sürelidir.

Kuruluşların başarısı, tedarikçileri ile yakından ilgilidir.

Bu nedenle birçok kuruluş tedarikçilerinden belli şartlara uyum sağlanmasını istemektedir. Bu şartlar, ISO9001, SA8000, ISO45001 vb. yönetim sistem standartları olabileceği gibi kuruluş tarafından geliştirilen şartlar da olabilmektedir.

Tedarikçilerin etkin yönetiminin sağlanabilmesi için, tedarikçi denetim sistemlerinin, süreçlerinin ve prosedürlerinin oluşumu, seçim ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, soru listelerinin hazırlanması konularına ayrı bir özen gösterilmelidir.

Tedarikçi denetimleri tek seferlik bir faaliyet değil, tam tersine sistematik olarak yürütülmesi gereken, denetimin ötesinde "Tedarikçi seçim ve değerlendirme" sistemi olarak ele alınması gereken bir konudur.

Özet Eğitim İçeriği

  • Tedarikçi Değerlendirme Sistemleri
  • Tedarikçi Denetimleri ve ISO 19011
  • Terimler ve Tanımlar
  • Denetim prensipleri
  • Denetim programının yönetilmesi
  • Denetim programı hedefleri ve genişliği
  • Denetim programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri
  • Denetim programı uygulaması
  • Denetim programı kayıtları
  • Denetim programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
  • Denetim faaliyetleri
  • Denetimin başlatılmasıDokümanların gözden geçirilmesi
  • Saha Denetim faaliyetleri için hazırlık yapılması
  • Saha Denetim faaliyetlerinin yapılması
  • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
  • Denetimlerin psikolojik boyutları
  • Denetimde etkin iletişim
  • Denetim raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması
  • Denetimin tamamlanması
  • Denetim takibinin yapılması
  • Denetimçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği
  • Kişisel özellikler
  • Bilgi ve beceriler
  • Eğitim, iş tecrübesi, Denetimçi eğitimi ve Denetim tecrübesi
  • Entegre yönetim sistemlerinin Denetimi
  • Yeterliliğin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
  • Sürekli profesyonel gelişim
  • Denetimçi performans değerlendirmesi
  • Etkin bir Denetim için dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Denetim sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde Tedarikçi Değerlendirme Sisteminin kurulması ve geliştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler ile tedarikçi denetimlerine denetçi olarak katılan çalışanlar bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Tedarikçi Denetimleri ve Denetçisi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Tedarikçi değerlendirme sistemlerini tanıyacak,
 • Tedarikçi denetimlerinin diğer denetim türlerinden farklarını ve hassasiyetlerini kavrayacak,
 • Tedarikçi denetimlerini etkin birşekilde gerçekleştirebileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Tedarikçi Denetimleri ve Denetçisi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Tedarikçi Denetimleri ve Denetçisi Eğitimine katılım için herhangi bir ön şart mevcut değildir.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!