ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO27001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO27001 BGYS Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Dünya üzerindeki teknolojik gelişmeler ve bilgi üretim hızının artması, bir taraftan da üretilen bu bilginin korunması endişelerini ve zorunluluklarını beraberinde getirmekte.

Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sistematik olarak güvence altına alınması, bir çok kuruluşun hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için bir zorunluluk haline geliyor.

Öyle ki, en ufak bir gizlilik ihlali, kuruluşların çok büyük zararlar alması anlamına gelebiliyor.

Bilgiye erişimde yaşanan kesintiler veya olası bilgi kayıpları, kuruluşların faaliyetlerini aksatmakla kalmıyor, kurumsal imaja da çok büyük darbe vurabiliyor.

Özet Eğitim İçeriği

 • Bilgi Güvenliği Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin gelişimi
 • BGYS sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO27001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • 1.Kapsam
 • 2.Atıf Yapılan Dokümanlar
 • 3.Terimler ve Tarifler
 • 4.Kuruluşun Bağlamı
 • 5.Liderlik
 • 6.Planlama
 • 7.Destek
 • 8.İşletim
 • 9.Performansın Değerlendirilmesi
 • 10.İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO27001 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO27001 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO27001 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO27001 BGYS temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO27001 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO27001 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO27001 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO27001 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO27001 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO27001 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO27001 BGYS Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!