ISO 15489-1 Kayıt Yönetimi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO15489-1 Kayıt Yönetimi standartı konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO15489-1 Kayıt Yönetimi standartı konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO15489-1 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO15489-1 Kayıt Yönetimi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

ISO 15489, kayıt oluşturma, saklama, erişim, imha ve arşivleme gibi kayıt yönetimi süreçlerinde rehberlik sağlar. Ayrıca kayıt yönetimi politikaları ve prosedürleri oluşturma, yürütme ve belgelemede yardımcı olur.

Bu standart, kuruluşların kayıtlarının doğru, güvenli, mevcut ve kaliteli olduğundan emin olmaları için bir çerçeve sağlar. Ayrıca, kayıtların yönetimi sayesinde kuruluşlar, yasal gereklilikleri yerine getirebilir, tarihsel kayıtların korunması ve değerlendirilmesi için de faydalı olabilir.

ISO 15489, tüm sektörlerdeki organizasyonlar için geçerlidir ve kayıtların yönetimi ile ilgilenen herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Özet Eğitim İçeriği

 • Kayıt Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • 1 Kapsam
 • 2 Normatif referanslar
 • 3 Terimler ve tanımlar
 • 4 Kayıt yönetimi ilkeleri
 • 5 Kayıt ve Kayıt Sistemleri
  • 5.1        Genel
  • 5.2        Kayıtlar
   • 5.2.1       Genel
   • 5.2.2       Yetkili kayıtların özellikleri
   • 5.2.3       Kayıtlara ilişkin meta veriler
  • 5.3        Kayıt sistemleri
   • 5.3.1       Genel
   • 5.3.2       Kayıt sistemlerinin özellikleri
 • 6            Politikalar ve sorumluluklar
  • 6.1        Genel
  • 6.2        Politikalar
  • 6.3        Sorumluluklar
  • 6.4        İzleme ve değerlendirme
  • 6.5        Yeterlilik ve eğitim
 • 7            Değerlendirme
  • 7.1        Genel
  • 7.2        Değerlendirmenin kapsamı
  • 7.3        İşletmeyi anlamak  
  • 7.4        Kayıt gereksinimlerinin belirlenmesi
  • 7.5        Kayıt gerekliliklerinin uygulanması
 • 8            Kayıt kontrolleri
  • 8.1        Genel
  • 8.2        Kayıtlar için meta veri şemaları
  • 8.3        İşletme sınıflandırma şemaları
  • 8.4        Erişim ve izin kuralları
  • 8.5        Elden çıkarma yetkilileri
 • 9            Kayıtları oluşturma, yakalama ve yönetme süreçleri
  • 9.1        Genel
  • 9.2        Kayıtları oluşturma
  • 9.3        Kayıtların yakalanması
  • 9.4        Kayıtların sınıflandırılması ve indekslenmesi
  • 9.5        Erişim kontrolü
  • 9.6        Kayıtların saklanması
  • 9.7        Kullanım ve yeniden kullanım
  • 9.8        Kayıtları taşıma ve dönüştürme
  • 9.9        Düzenleme

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO15489-1 Kayıt Yönetimi Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO15489-1 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO15489-1 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO15489-1 Kayıt Yönetimi standartı temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO15489-1 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO15489-1 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO15489-1 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO15489-1 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO15489-1 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO15489-1 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO15489-1 Kayıt Yönetimi standartı Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!

Ne Dediler ?

Bu eğitim bana bambaşka ufuklar açtı. Üst yönetime verilen bir eğitim ancak bu kadar kısa, bu kadar öz, bu kadar verimli olabilir. Etkilendik, ilham aldık ve motive olduk.

Metin C*** Kurumsal Gelişim Direktörü | V*** A.Ş.

Çok iyi kurgulanmış bir eğitimdi, sanki oscarlık senaryosu olan bir film seyrettik. Eğitimin her saniyesi bir şey kattı. Her şey o kadar netti ki soracak sorumuz bile olmadı. Hocama saygılarımla.

Burçak A*** S*** Sürdürülebilirlik ve YS. Müdürü | Z*** E*** A.Ş.

Vay canına! ISO standartlarını sevmeye başlayacağımı rüyamda görsem inanmazdım:)
Tüm KUM Eğitim ailesine teşekkürler.

Feyyaz K*** Finans Müdürü | R*** A.Ş.

Denetçiliği herşeye DÖF yazmak olarak bilirdik. Meğerse olay bambaşkaymış. Daha önce de denetçi eğitimlerine katılmıştım ama gerçek denetçiliğin ne olduğunu bu eğitimde anladım.

Neriman K*** R*** Kalite Güvence Md.Yrd. | M*** T*** Ltd.Ş.
NEDEN BİZ ?

Eğitim konusunda bir çok alternatif kuruluş ve bir çok alternatif eğitim programı mevcut. Bu alternatifler arasında doğru seçim yapabilmek oldukça zor.

Seçiminize yardımcı olabilmesi amacıyla herhangi bir yerden alabileceğiniz klasik ve birbirinin aynısı gibi görünen eğitim programlarında karşılaşabileceğiniz riskler, ve bu risklere karşı bizim yaklaşımlarımızı özetlemeye çalıştık.

Eğitim yaklaşımlarımız hakkında bilgi edinin.
EĞİTİM TÜRLERİ

Herkesin ve her kurumun eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentileri bir birinden farklıdır.

Biz de bu farklı ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılamak üzere farklı eğitim türleri geliştirdik.

Eğitim türlerini inceleyerek sizin için en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Eğitim türlerimiz hakkında bilgi edinin.