ISO 30301 Kayıt Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


Eğitimin Amacı

ISO30301 Kayıt Yönetim Sistemi konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO30301 Kayıt Yönetim Sistemi konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO30301 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitimin Süresi

ISO30301 Kayıt Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Kayıt Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO30301 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
  • 1.Kapsam
  • 2.Atıf Yapılan Dokümanlar
  • 3.Terimler ve Tarifler
  • 4.Kuruluşun Bağlamı
  • 5.Liderlik
  • 6.Planlama
  • 7.Destek
  • 8.İşletim
  • 9.Performansın Değerlendirilmesi
  • 10.İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • ISO30301 sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO30301 Kayıt Yönetimi Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO30301 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO30301 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Beklenen Kazanımlar

ISO30301 Kayıt Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

 • ISO30301 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,
 • ISO30301 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,
 • ISO30301 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,
 • Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO30301 standardı ile bağlantısını anlayacak,
 • ISO30301 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.

Eğitimin Yapısı

ISO30301 standardı ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

ISO30301 Kayıt Yönetim Sistemi Temel Eğitim programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Bu eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!