Süreç Yönetimi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Günümüzde etkin ve verimli çalışmak, harcanan kaynaklara karşılık daha yüksek bir katma değer elde etmek, süreçlerin (proseslerin) etkin yönetimi ile mümkündür. Çünkü, üretilen tüm ürün ve hizmetler bir sürecin çıktısıdır. Bu nedenle süreçlerin tanımlanması ve etkin yönetimi, kuruluşların etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.

Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.

Eğitimde, katılımcılara süreç ve süreç yönetimi kavramları ile ilgili temel bilgiler ve süreçlerin iyileştirilmesi prensipleri aktarılmaktadır.

Eğitimin Süresi

Süreç Yönetimi Eğitimi programı 1 gün sürelidir.

Bir kuruluşun ayakta kalabilmesi ve gelişimini sürdürebilmesinin püf noktalarından birisi “performans”.

Performansımız ve verimliliğimiz yüksek olacak!

Daha kaliteli üreteceğiz, daha düşük maliyetle üreteceğiz, daha az kaynak kullanacağız, daha iyi hizmet sunacağız, daha hızlı olacağız… Bu listeye daha bir çok “daha” eklemek mümkün.

Kuruluşlarda performansın ve verimliliğin arttırılması, kuruluşların odak noktası olmak zorunda.

Tüm faaliyetler; performans ve verimlilik kavramları ön planda tutularak gerçekleştirilmeli. Bu kavramlar moda projeler olarak değerlendirilmek yerine günlük iş hayatının bir parçası haline gelebilmeli.

Özet Eğitim İçeriği

 • Tanımlar ve Kavramlar
 • Süreç türleri
 • ISO N544 kılavuzu
 • Süreç öğeleri
 • Süreçlerin tanımlanması
 • Süreçlerin dokümantasyonu
 • Dokümantasyon metodlarının seçimi
 • İş akış şemaları
 • Süreç yaklaşımı kavramı
 • Süreç Performanslarının ölçülmesi
 • Kuruluş hedefleri ile süreç hedeflerinin entegrasyonu
 • Süreç iyileştirme metodları
 • Süreç iyileştirme prensipleri
 • Kritik süreç kavramı
 • Sektörel başarı faktörleri
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Süreç iyileştirme ekiplerinin oluşturulması
 • Süreç iyileştirme projelerinin yönetimi
 • Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde iş süreçlerinin tanımlanması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Süreç Yönetimi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Süreç kavramını öğrenecek,
 • İş Süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması ve dokümantasyonu konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Yönetim sistem standartlarının (ISO9001, ISO27001, ISO14001 vb.) süreç yönetimi konusundaki beklentilerini öğrenecek.
 • Şirket içinde iş süreçlerini doğru olarak belirleyebilecek ve iyileştirme çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Süreç Yönetimi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Süreç Yönetimi Eğitimi programına katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!