Süreç İyileştirme Teknikleri ve İyileştirme Projelerinin Yönetimi Eğitimi


Eğitimin Amacı

Günümüzde etkin ve verimli çalışmak, harcanan kaynaklara karşılık daha yüksek bir katma değer elde etmek, süreçlerin (proseslerin) etkin yönetimi ile mümkündür. Çünkü, üretilen tüm ürün ve hizmetler bir sürecin çıktısıdır. Bu nedenle süreçlerin tanımlanması ve etkin yönetimi, kuruluşların etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar.

Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.

Süreç iyileştirme, gelişigüzel uygulanabilecek bir faaliyet değil, tam tersine belirli tekniklerin bilinmesi ve etkin kullanımı ile iyi bir proje yönetim metodolojisi uygulanması gereken sistematik bir faaliyettir.

Eğitim, süreç yönetimi ile ilgili temel kavramlara hakim olan katılımcılara yönelik olarak, ileri düzey bir eğitim programıdır.

Eğitimin Süresi

Süreç İyileştirme Teknikleri ve İyileştirme Projelerinin Yönetimi Eğitimi programı 1 gün sürelidir.

Özet Eğitim İçeriği

 • Süreç kavramı
 • Süreç yönetimi kavramı
 • Süreç Performansı kavramı
 • Süreç Performans göstergelerinin tasarlanması
 • Süreç hedeflerinin belirlenmesi
 • Kuruluş hedefleri ile süreç hedeflerinin entegrasyonu
 • Süreç performans ölçüm sisteminin kurulması
 • Süreç iyileştirme prensipleri
 • Süreç iyileştirme metodları
 • Kritik süreçlerin ve iyileştirme önceliklerinin belirlenmesi
 • Süreç iyileştirme ekiplerinin kurulması ve yönetimi
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • Değişim mühendisliği (Reengineering)
 • Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar

gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde iş süreçlerinin iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Beklenen Kazanımlar

Süreç İyileştirme Teknikleri ve İyileştirme Projelerinin Yönetimi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar;

 • Süreç iyileştirme kavramını özümseyecek,
 • Kuruluşlarında iş süreçlerinin iyileştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirebileceklerdir.

Eğitimin Yapısı

Konu ile ilgili temel teorik bilgiler sunum ile katılımcılara aktarılmaktadır. Teorik bilgilerin daha kolay anlaşılabilmesi için katılımcı sektörlerine uygun örneklemeler yapılmaktadır. Katılımcıların uygulama becerisi kazanabilmesi ve öğrendiklerini günlük iş hayatına aktarabilmesi için tartışma konuları ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Eğitim Dokümantasyonu

Tüm eğitim dokümantasyonu KUM-CPM yazılımı üzerinden internet ortamında yayınlanacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda kendilerine verilecek olan erişim bilgileri ile eğitim sunumu ve diğer eğitim dokümanlarını görüntüleyebilir ve indirebiliriler.

Sertifika

Süreç İyileştirme Teknikleri ve İyileştirme Projelerinin Yönetimi Eğitimi programını tamamlayan katılımcılar "Eğitim Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Eğitim sertifikaları elektronik ortamda pdf formatında düzenlenerek eğitim sonrasında katılımcılara sunulacaktır.

Ön Şartlar

Katılımcıların Süreç Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları fayda sağlayacaktır.

PAYLAŞ
TAKİP EDİN!